Ochrona danych osobowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Augustowskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Augustowie Al. Kardynała Wyszyńskiego 3;
  • inspektorem ochrony danych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym jest osoba wyznaczona - dane kontaktowe: e-mail: iodo@acedu.pl, tel. 0-87 6432861;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu edukacyjnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą - brak odbiorców;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - do zakończenia edukacji i spełnienia obowiązku archiwizacyjnego;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  nauki w tutejszej szkole.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka strony

Udostępniający: Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Augustowskie Centrum Edukacyjne

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Jan Przystał

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Jan Przystał

Data publikacji: 2018-05-21

Rejestr zmian